МАЗУРИ: говірка

Говірка

Польська мова в родинах мазурів – це говірка, яку принесли з Польщі їхні предки. Протягом кількох століть вона розвивалася поза польським мовним середовищем в оточенні української та російської мов, що мало значний вплив на подальше формування говірки. Наявність в сучасній польській мові, що використовується в родинах мазурів, українських та російських слів, фонетичних, морфологічних та синтаксичних впливів є результатом самостійного розвитку локальної польської говірки.

Фрагмент пісні «Подолянка». Пісня широковідома на теренах сучасного Поділля, центральної Польщі, Словаччини та Угорщини.

Фрагмент пісні «Подолянка». Пісня широковідома на теренах сучасного Поділля, центральної Польщі, Словаччини та Угорщини. 


Мешканці Гречан та інших мазурських сіл називають свою мову «мазурською», і з огляду на збіжність назви з регіоном Польщі – Мазовією, вважають, що звідти прибули їх прадіди. Мазовія відома своїм діалектом, але в реальності окреслення «мазурський» та «мазур» колись вживались на позначення сільської мови та сільських мешканців. Мовні дослідження підтверджують, що місцева «мазурська мова» містить багато польських говіркових рис, які виступають в різних діалектах в етнічній Польщі, однак не виявлено в говірці мовних рис, типових для говірок Мазовії. Польська мова в мазурських родинах – це пам’ятка про етнічне походження місцевих мешканців. Вона також є прикладом самостійного розвитку говірки поза кордонами рідномовного середовища. З історично-мовної точки зору локальна «мазурська мова» є унікальна.

слова.png