O projekcie

Opis

Projekt ma na celu opowiedzieć drogę mazurów od osadnictwa Podolskich ziem na początku XVIII stulecia do naszych dni. Projekt jest realizowany przy wsparciu Ukraińskiej Fundacji Kultury.