Karolina Milińska wraz z siostrami

Karolina Milińska (siedzi z prawej strony) wraz z siostrami (Anną, Emilią, Marią z domu Bigos) i córką Marią Milińską (stoi pośrodku). Wszystkie pochodziły z Mąćkowiec, zdjęcie wykonano w Proskirowie w 1935 na rok przed deportacją Karoliny Milińskiej z rodziną do Kazachstanu. Władze zesłały Karolinę i jej męża Piotra Milińskiego i ich dzieci do Kazachstanu jako kułaków.

Data: 1935 Źródło: Marcelina Jakimowicz Miejsce: Maćkowce Autor: Marcelina Jakimowicz
Karolina Milińska (siedzi z prawej strony) wraz z siostrami (Anną, Emilią, Marią z domu Bigos) i córką Marią Milińską (stoi pośrodku). Wszystkie pochodziły z Mąćkowiec, zdjęcie wykonano w Proskirowie w 1935 na rok przed deportacją Karoliny Milińskiej z rodziną do Kazachstanu. Władze zesłały Karolinę i jej męża Piotra Milińskiego i ich dzieci do Kazachstanu jako kułaków.

Komentarze

Dodać komentarz